Privacy Wetgeving

Privacy


Uw privacy is belangrijk. Wij dragen steeds de grootste zorg om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en streven ernaar zo transparant als mogelijk te communiceren over wat wij met uw gegevens doen.


Privacy m.b.t. bestellingen

Bij aankopen geeft u uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel btw-nummer en e-mailadres op.

ESD Kaars- en Wijn ID gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw bestelling.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), deze gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat ESD Kaars- en Wijn ID uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden via mail: info@esdwijn-id.be of via post: ESD, Pater Pirelaan 8, 1860 Meise, België. ESD Kaars- en Wijn ID bewaart uw persoonsgegevens zolang wettelijk vereist is.

ESD Kaars- en Wijn ID respecteert strikt de GDPR-wetgeving en de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


Privacy m.b.t. de website

ESD Kaars- en Wijn ID houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


Contactformulier: bij het indienen van het contactformulier worden de volgende gegevens bewaard: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw persoonlijk bericht. De contactgegevens die u aan ons meedeelt worden enkel gebruikt om u te kunnen antwoorden. Uw gegevens worden daarna niet opgenomen in een adreslijst en u ontvangt van ons geen verdere berichten tenzij ze het antwoord op uw vraag vormen, of een relevante aanvulling daarop.


Nieuwsbrief: wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan wordt enkel uw e-mailadres bijgehouden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van nieuwsbrieven die door onze firma zelf uitgestuurd worden. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen en respecteert dus uw privacy. Uw e-mailadres wordt in onze adressenlijst bewaard totdat blijkt dat onze mails herhaaldelijk “bouncen” (bv. e-mailadres bestaat niet meer, mailbox vol, etc.) of totdat u zichzelf uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Dat laatste kan via een link die u in elk bericht van ons kan terugvinden.

U wordt enkel opgenomen in de mailing lijst van onze nieuwsbrief wanneer u daar zelf actie voor onderneemt. Dit kan via een online inschrijving op onze website, of wanneer u daar expliciet de toestemming voor hebt gegeven. Uw gegevens zullen nooit impliciet opgenomen worden in een mailing lijst.


Maatregelen m.b.t. beveiliging privacy

ESD Kaars- en Wijn ID heeft gepaste maatregelen getroffen om de ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel raadpleegbaar door de personen die daarvoor bevoegd zijn en enkel in de gevallen waarvoor de toegang tot deze informatie geoorloofd is.


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail: info@esdwijn-id.be


U kan steeds klacht neerleggen bij de privacy commissie (Art 77).


Wanneer u van mening bent dat er zich een inbreuk op uw rechten heeft voorgedaan, dan heeft het u recht om klacht neer te leggen bij uw lokale privacy autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/)


Precies om uw privacy te beschermen vragen wij steeds om legitimatie wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen. Er zal daarom steeds gevraagd worden naar een kopie van uw identiteitskaart.